Home

Eftergiftspolitiken mellankrigstiden

Eftergiftspolitik - Wikipedi

 1. ister Neville Chamberlain har anklagats för detta
 2. Den svenska eftergiftspolitiken inleds. Under våren och sommaren 1940 befann sig Sverige i ett bekymmersamt läge. Handelsvägarna västerut var helt avskurna som en följd av den tyska ockupationen av Danmark och Norge. Den enda hamnen Sverige kunde använda för kontakterna och handeln västerut var den finska orten Petsamo vid Norra ishavet. Samtidigt väntade flera tyska krav. Medan striderna
 3. De allierade hade vaknat upp och insett att eftergiftspolitiken inte längre var hållbar. Man lovade nu Polen hjälp om landet skulle bli angripet. När Tyskland därefter anföll Polen, i september 1939, sattes alliansen i spel. Mellankrigstiden övergick därmed i andra världskriget. LÄS MER: Weimarrepublikens uppgång och fall (artikelserie

Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933-1945. Han kom till makten genom att spela på det allmänna missnöjet och nöden som rådde i Weimarrepubliken under mellankrigstiden i samband med den ekonomiska depressionen. Hitlers aggressiva utrikes- och inrikespolitik ledde till andra världskriget och. Mellankrigstiden En presentation om tiden mellan 1919 - 1939 Av: Z. Jaranovic, IES Eftergiftspolitiken mellankrigstiden. Whiskey till Irish Coffee. Frank Thelen Höhle der Löwen. Nordiska rum adress. End up meaning in English. NIO stock forecast 2022 Reddit. Hur blir man av med tofsalger. A27230. President Duterte Bitcoin. Rente betalen over spaargeld ABN AMRO. Solceller utbildning Stockholm. Internränta formel Excel

Mellankrigstiden Det korta 1900-talet Historia SO-rumme

 1. Mellankrigstiden 1918 -1939 . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic
 2. Mellankrigstiden och andra världskriget. Nazisterna griper makten. David Livingstone - Hitler hade judiskt DNA. Första världskriget. Förord. OM JOHN CHAMBERLAIN. 3. Frågeställningar inför ett republikanskt statsskick. 2012 vecka 6. striderna i Stalingrad. Mellankrigstiden download report. Transcript Mellankrigstiden. Mellankrigstiden.
 3. Münchenöverenskommelsen är det avtal rörande Tjeckoslovakien, som ingicks den 30 september 1938 mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.Avtalet innebar bland annat att Tjeckoslovakien skulle avträda det tyskspråkiga så kallade Sudetlandet till Tyskland.. Avtalet föregicks av Münchenkonferensen den 29-30 september 1938 med Adolf Hitler som värd
 4. ska utsläppen av koldioxid med 20 procent till år 2020
 5. Varför det gick så får vi reda på genom att studera mellankrigstiden. Schema. V. 13 To: Introduktion, det glada 20-talet . V. 14 On: Börskraschen och den stora depressionen To: Diktaturer: Kommunism, fascism, nazism. V.15 On: Hitlers aggressionspolitik / Eftergiftspolitiken To: Mellankrigstiden i debatten. V. 16 On: Repetition To: Kunskapstest. Momentplanering. Ladda ner (PDF, 145KB.
 6. Inte förrän 1977 fick han en sympatiskt hållen biografi, då professor David Marquand skrev Ramsay MacDonald med det uttalade syftet att ge MacDonald rättvisa för hans arbete i att grunda och bygga upp Labourpartiet och att försöka bevara freden under mellankrigstiden. Han försökte också placera MacDonalds beslut 1931 i sitt sammanhang: den tidens krissituation och de begränsade möjligheter som fanns till hands
 7. istern Neville Chamberlain hade gjort ödesdigra eftergifter åt Nazityskland. Trots detta åtnjöt han länge sina landsmäns förtroende. Chamberlain räddade freden i Europa 1938, genom att offra tjeckerna till Hitler Chamberlain åkte för att träffa Hitler den 15 September 1938 i Berchtesgaden, 22 September 1938 i.

Phyllis Ann (Ross) Stoll, Ravenwood, Missouri died unexpectedly at St. Luke's Hospital in Kansas City, Missouri on May 1, 2021 at the age of 77. Phyllis was born on February 21,1944 in Maryville, Missouri. She was born to Velma (Ross) and Ross Weaver and adopted by Dortha (Richardson) and Earl Eftergiftspolitiken var ett sätt för Sverige att undvika tysk ockupation. Efter att Danmark och Norge ockuperats av den tyska krigsmakten under våren 1940, ökade det tyska trycket.. Start by marking Spelaren Christian Günther: Sverige under andra världskriget as Want to Read Han är en ofta anlitad expert i Dagens Nyheter, TV4, Svenska Dagbladet och flera andr Mellankrigstiden. Arvet från första världskriget; Det glada 20-talet; Wall Street-kraschen och den stora depressionen ; Politisk kris; Hitlers väg till makten; Vägen till kriget; Eftergiftspolitiken; Andra världskrigets händelser och konsekvenser. Molotov-Ribbentroppakten; Kriget startar; Danmark och Norge; Snabb vinst mot Frankrike ; Slaget om Storbritannien; Operation Barbarossa. Eftergiftspolitiken gentemot Teheran-regimen har därmed varit missriktad förklarade han: Det [iranska] folket kommer i slutändan att finna en framtid utan denna föråldrade teokrati Tyvärr är ju detta bara ett ytterligare exempel på det mörkläggningsarbete som Socialdemokraterna bedrivit i snart hundra år. Krigets eftergiftspolitik som tvingade Sverige att betala krigs-skadestånd.

Mellankrigstiden. När Smuts stödde under flera år den brittiska eftergiftspolitiken med Nazityskland, [7] men uttryckte 1934 viss tvivel kring dess resultat. [8] Han stödde också formaliseringen av rassegregation i Sydafrika vilken accelererade under Hertzogs regeringsperiod. [9] Andra världskriget. Smuts (stående t.v.) i sällskap med övriga regeringschefer från Samväldet 1944. Vi får följa vad som hände under andra världskriget och vid krigsslutet Winston Churchill (till höger) kikar ut över Engelska kanalen från en observationspost vid Dover. Neville Chamberlain och eftergiftspolitiken. Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain hade gjort ödesdigra eftergifteråt Nazityskland. Trots detta åtnjöt han länge sina landsmäns förtroend

Varför det gick så får vi reda på genom att studera mellankrigstiden. Schema. V. 13 To: Introduktion, det glada 20-talet. V. 14 On: Börskraschen och den stora depressionen To: Diktaturer: Kommunism, fascism, nazism. V.15 On: Hitlers aggressionspolitik / Eftergiftspolitiken To: Mellankrigstiden i debatten. V. 16 On: Repetition To: Kunskapstest . Momentplanering. Ladda ner (PDF, 145KB. 2 inlägg har publicerats av Magistern den December 10, 201 WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you'll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know

Eftergiftspolitiken gentemot Sovjetunionen inleddes redan när man, efter det att man svarat upp mot Hitlers invasion av Polen, sedan följde upp detta med inaktivitet när det gällde Sovjetunionens invasion av samma land och sedan även Finland 1939 och vidare efter kriget när Stalin krävde och krävde och fick allt han ville ha. Demokrati och frihet, som man sade sig kämpa för, flög. En mörk svensk historia - Norrköpings Tidningar. Förtvivlade balter (och tyskar) gjorde allt för att slippa utvisning. Vissa begick självmord. Foto: Pressens bild/TT Reglerna under mellankrigstiden hade reglerat tonnaget på de tyska fartygen - den tyska flottan bestod därför till stor del av mindre fartyg, och om brittiska flottan varit förvarnad hade det kunnat innebära en skillnad. Men överfallen kom som en överraskning, och britterna lyckades inte genomföra något motdrag i tid. Både de svenska och brittiska underrättelsetjänsterna hade. Eftergiftspolitiken och alternativ historia. Inlägg. av jason71 » 01 jun 2004, 00:38. Återkommande står det i artiklar och diskussioner att man handlade fel gentemot Hitler. Man borde inte ha gjort eftergifter utan USA, England och Frankrike borde ha angripit Tyskland och motat olle i grind. Men var det egentligen realistiskt, och hade. Strategin i eftergiftspolitiken, skriver Kagan, byggde på svaghet. Han beskriver denna svaghet som att den härrörde mindre från en verklig oförmåga att hålla den tyska militära styrkan i schack, än som han säger den förklarliga fruktan för ett nytt storkrig på europeisk mark. Summan av eftergifterna kom att bli att Hitler kunde rusta så pass mycket att de andra stormakterna var.

De ville lugna Hitler - och banade vägen för krig Sv

Under mellankrigstiden hade flyktingar inga rättigheter. Det var uteslutande staterna som hade rätt, om de så önskade, att ge asyl. Framför allt syftade flyktingbegreppet på politiska flyktingar. I Sverige tolkades detta begrepp snävt. Det var personer som hotades av straff för sina politiska handlingar som avsågs. Efter Hitlers maktövertagande vidgades det till personer som. Min upptäcktsresa i tiden. Om politik, Sverige, mellankrigstiden, vetenskap, romarriket, samhällsförändringar, Göteborg, tv, arkitektur, Polen, historiebruk, demokrati, film, populärvetenskap, ideologier och om hur nu förhåller sig till då. torsdag 17 september 2015. Hur svensk flyktingpolitik förändrades under andra världskriget - del 2: En ny humanitär politik Raoul Wallenberg. Den svenska eftergiftspolitiken gentemot Nazityskland under andra världskrigets första hälft dikterades endast delvis av rädsla och - oavsett vad en del skribenter i dag påstår - knappast alls av ideologiska sympatier för nazismen. För UD och militären, liksom för borgerliga delar av samlingsregeringen, tycktes däremot Hitlers krig i öster erbjuda en historisk chans att. Jag vill egentligen inte ursäkta eftergiftspolitiken, men jag vill sätta den i sitt sammanhang med några punkter som kanske bättre kan förklara varför Sverige agerade som det gjorde. 1. 1925, vid tiden för den stora nedrustningen tilläts Tyskland en armé på 100 000 man, inget flygvapen, bara lätta eller svårt föråldrade fartyg i sin flotta, inga stridsvagnar och inget modernt ar

Den stora depressionen Historia SO-rumme

 1. Hon berättar att FBA också är en plattform för samverkan mellan olika myndigheter och räknar upp ämnen som fredsfrämjande insatser, säkerhetspolitik, forskning och utbildning och konfliktförebyggande åtgärder. - Nu har vi fått en helhet. Vi rekryterar, utbildar och tar tillvara deras erfarenheter när de kommer hem
 2. Under mellankrigstiden lyfte Seger­stedt GHT till att bli en av landets mest respekterade opinionsbildande organ. Han införde 1926 I dag-spalten där han i personliga betraktelser, och med ett ofta mer litterärt än sedvanligt journalistiskt språk, kommenterade både världshändelser och det som skedde på hemmaplan. Tidningens övriga medarbetare fick relativt fria händer, även.
 3. De täta chefsbytena till trots genomfördes omfattande förändringar i departementets organisation under mellankrigstiden. År 1918 tillkallades sex sakkunniga med uppgift att utreda utvidgning och förändring av departementets organisatoriska struktur. Som ett resultat av denna utredning indelades departementet i fyra avdel- Sida 54 Original; ningar, en politisk-handelspolitisk avdelning.
 4. Neutralitet eller imperialism. 19 jan , 2019. Inför det andra världskriget var kommunisterna neutralitetens dödgrävare, men uppträder idag som dess försvarare. Det gäller delar av 68-vänster som årligen håller de så kallade fredssamtalen i Degerfors, där Jan Myrdal 2018 höll detta tal . Ett tal som Nya Tider på eget initiativ.
 5. Mellankrigstiden Första världskriget var inte nödvändigt på något sätt. Först drabbade det Österrike-Ungern och Serbien, sedan Ryssland och sedan även Tyskland: som om de inte redan drabbats nog i kriget ska de också straffas i Versaillefreden. Efter kriget var det främst Europas industrier som inte var i bruk och istället fick USA hoppa in med industrier på högvarv. Först ble

De allierade hade vaknat upp och insett att eftergiftspolitiken inte längre var hållbar. Man lovade nu Polen hjälp om landet skulle bli angripet. När Tyskland därefter anföll Polen, i september 1939, sattes alliansen i spel. Mellankrigstiden övergick därmed i andra världskriget. Litteratur: Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995 Sven Skovmand, Bonniers. James Ramsay MacDonald, född 12 oktober 1866, död 9 november 1937, var en brittisk politiker som var premiärminister i två perioder. Han var en av pionjärerna i brittisk socialism.Från att ha vuxit upp under enkla förhållanden kom han att bli den förste premiärministern från Labourpartiet 1924.Under sin andra regeringsperiod bildade han för att möta den stora depressionen en. Putin gör upp med historieförfalskning. - Europeiska politiker kräver att Ryssland ska sluta upp med att försöka snedvrida historien genom att sprida påståendet att de som verkligen bär ansvaret för kriget [Andra världskriget] var Polen, Baltikum och väst. Som jag ser det har vi aldrig hävdat detta, att något av dessa länder.

Till Statsrådet och chefen för försvarsdepartementet. Kungl. Maj:t bemyndigade den 16 oktober 1970 chefen för försvarsdepartementet att tillkalla sex sakkunniga med uppdrag att utreda det militära försvarets och civilför- svarets utveckling m. m. . Departementschefen tillkallade med stöd av detta bemyndigande genom beslut den 2 november 1970 såsom sakkuniga förutvaran- de. Start studying Historia prov v. 12. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

4. Mellankrigstiden - skarpnia

Video: Sovjetunionen under mellankrigstiden - historien skrivs om . Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten efter 81 år. Ingress: Idag är det 80 år sedan (år 2019) den omdiskuterade Molotov-Ribbentroppakten undertecknades i Moskva. En konventionell, västorienterade uppfattning är att detta la grunden till Andra Världskrigets utbrott Tyska ubåtar från. År 1941 startar Finland och Tyskland gemensamt organisationen Einsatzkommando Finnland, som genomför massmord på judar och kommunister på norra östfronten. Detta sensationella avslöjande -- som innebär att Finland deltog aktivt i Förintelsen -- är huvudnyheten i historikern Oula Silvennoinens avhandling Hemliga vapenbröder, som läggs fram vid Helsingfors universitet på fredag Museet har även ett antal föremål som kommer från Nazityskland, eller från verksamhet kopplad till Tyskland under mellankrigstiden och andra världskriget, som används i temporära utställningar. En del av de permanenta utställningarna handlar särskilt om Förintelsen, och visar bland annat föremål som fokuserar på räddningsaktionen med de vita bussarna, en annan del handlar om. vägen mot krig När började egentligen kriget? Somliga historiker menar att mellankrigstiden bara var en paus i det första världskriget. Kriget började enligt

Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov . Lyssna till Molotov - Ribbentroppakten 23 Augusti 1939 och twenty-four mer episoder från Militärhistoria gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. Svensk-finska försvarsplaner för Åland under mellankrigstiden. Slaget om Storbritannien, det brittiska luftförsvaret och de svenska lärdomarna Retorik i Molotov. E-bok, E-böcker, Sverige - Sök | Stockholms Stadsbibliotek. 1 - 50 av 191 träffar. Antal: 10 25 50 100. Sortera på: Relevans Antal lån - fallande Antal lån - stigande År - fallande År - stigande A-Ö Ö-A Inköpsdatum. Visa För den yngre generationen officerare identifierades han med eftergiftspolitiken. Särskilt uppmärksammad blev hans eftergift att ej förstärka försvarsberedskapen veckan före de tyska anfallen på Danmark och Norge den 9 april 1940. Ville mobilisera Alarmerande underrättelser hade ingått om tyska trupptransportförberedelser i de nordtyska hamnarna och Thörnell ville mobilisera en. Med sin kuplett (sång) kritiserade han eftergiftspolitiken mot Tyskland. Kupletten stoppades av de svenska myndigheterna. Europa. Många var dessutom mer oroliga för kom­ munismen i Sovjet än Den polska regeringen svarade att ett tyskt försök att erövra Danzig skulle betyda krig. Den brittiska eftergiftspolitiken gentemot Tyskland hade misslyckats. Ett nytt krig i Europa verkade oundvikligt. Storbritannien och Frankrike tillkännagav att de skulle stödja Polen om det angreps. May 22, 1939. Tysk-italiensk allians - Stålpakten Den 22 maj 1939 ingick Tyskland och Italien en.

Instud ww2 L/C histori

Eftergiftspolitiken mot Kuba präglades av att Spaniens parlament bytt till en socialistisk majoritet, och denna ville ha en mer följsam hållning mot Kuba - that's it. Anf. 36 ULF HOLM (mp) replik Det har dock haft sitt pris, Dit hörde inte minst eftergiftspolitiken gentemot nazi-Tyskland under andra världskriget vilken bejakades av alla partier, som då ingick i en samlingsregering. Men det är först under det kalla krigets dagar, som neutralitetspolitiken på allvar kom att testas. Vi genomförde då en betydande upprustning av vårt försvar, men ändå skulle vi inte ha klarat HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi . Läs mer . Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget. En (o)moralisk handEl? - Forum för levande historia De fyra forskarna, ekonom-historikerna Martin Fritz, Birgit Karlsson, Ingela Karlsson och Sven Nordlund beskriver problematiken utifrån fyra infallsvinklar: Sveriges handel med det ockuperade Norge, Ariseringarna av svenska företag, Skogen som exportvara och Gruvdriften på svenska och tyska villkor

Den lagstiftning, de så kallade Benesj-dekreten, som gjorde denna våldsakt möjlig, hade som en av sina upphovsmän den tvättäkta liberalen, professor Eduard Benesj, som under mellankrigstiden benhårt hade motsatt sig minoritetsrättigheter för landets tyskspråkiga befolkning Cornucopia? är Sveriges största oberoende blogg inom ekonomi, miljö, samhälle och politik

PPT - Mellankrigstiden PowerPoint presentation free to

At the core of this study is an enquiry into the experiences of Nazism and the conclusions that were drawn from them. The prime concern is the ideological and intellectual arena in Sweden in the wake of the Second World War, but throughout the stud Hans tydlighet och fasta ståndpunkter i detta var en väsentlig orsak till att han - under denna period - var politiskt isolerad, en isolering, som kvarstod tills dess att eftergiftspolitiken nått vägs ände. Då slutligen bröt ut 1939, efter att Hitler säkrat ryggen genom sin överenskommelse med Stalin, kallades Churchill tillbaka och från 1940, då han utsågs till. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. En järnridå hade redan under mellankrigstiden gått vid den sovjetiska gränsen. Ryssland hade i flera av­seenden varit främmande i det europeiska. Att det nu hade ersatts av Sovjetunionen betydde till synes inte den stora skillnaden i Paris, London och Washington. Men från 1945 och ett par år framöver flyttade Sovjetunionen fram sina positioner. En rad centraleuropeiska stater. Han synar bland annat eftergiftspolitiken under andra världskriget, dubbelspelet kring neutraliteten, Sveriges deltagande i embargopolitiken, DC 3-affären och ubåtskrisen. En genomgående linje är att det funnits ett intrikat och motsägelsefullt förhållande mellan ord och handling; mellan den uttalade politiken och det som faktiskt genomförts. Det har ofta varit en liten krets av.

BTC number - some estimate satoshi has around 900,000

Spelaren Henrik Arnstad och excellens Günther. TV-aktuellt i Sverige presenterade tisdag den 5:e sept 2006, mitt i nyhetsflödet kl 19.30 på bästa sändningstid, en bok (biografi) kallad Spelaren Christian Günther, han som var Sveriges utrikesminister under andra världskriget. Författaren Henrik Arnstad och TV-hallåan tävlade om. Han synar bland annat eftergiftspolitiken under andra världskriget, dubbelspelet... Fakta om kungen och drottningen. av Tomas Dömstedt (Bok) 2017, Svenska, För barn och unga. Vem är egentligen Sveriges kung och drottning? Det får läsaren veta i den här boken, som även berättar vad en kung och drottning egentligen gör. Detta är en bok för alla som vill veta mer om Sveriges kungapar. Tidig karriär. MacDonald föddes i Lossiemouth i Moray i norra Skottland som oäkta son till John MacDonald, en lantarbetare, och Anne Ramsay, en husa. Han hette först James Ramsay, men antog senare sin fars efternamn och använde helst Ramsay som förnamn. Att vara oäkta barn var ett allvarligt handikapp i 1800-talets presbyterianska Skottland och det stigma som detta medförde påverkade.

Kucoin vs Bittrex Reddit - if you've been impressed so far

Under mellankrigstiden utgjorde nationella minoriteter 35% av befolkningen Det nybildade självständiga Polen ansåg sig av historiska skäl ha rätt till området och erövrade det i det polsk-sovjetiska kriget 1920-1921. De tre miljonerna polacker i Hårdstedts halva Polen skall jämföras med att hela Polens befolkning före andra världskriget uppgick till 35 miljoner . Polens moderna. Vänstern och tyranniet. Det galna kvartsseklet Vi sysslar inte med antisovjetism. Olof Palme. antikommunismen . . . denna träsklära. Olof Lagercrantz. by Alibabek in Types > Books - Non-fiction > Politics e per ahlmar

fre 10 aug 2018 Ett sätt att förhålla sig till ett samhälles utveckling är att lita till att denna utveckling sker spontant, självorganiserande, frivilligt och att denna erbjuder en mångfald ur vilken de bästa sätten att göra saker växer fram ur erfarenhet och de många människornas behov och önskemål Tillbaka. Litteratur och studier Litteratur (Uppgifter om författare är vanligen hämtade från Internet, ofta från Wikipedia.Viss reservation måste göras för eventuella felaktigheter

Adolf Hitler Historia SO-rumme

Video: Mellankrigstiden En presentation om tiden mellan 1919 193

 • Proof of Stake Zukunft.
 • Hang Seng Futures Live.
 • Hofübergabe Pflichtteil Geschwister.
 • Kostenlose Rechtsberatung Verkehrsrecht.
 • Replace a process level token.
 • Bison burger for sale.
 • Hetzner managed database.
 • Black Horse Properties GmbH.
 • WebDriver.
 • Replace a process level token.
 • Bitpanda Dashboard erklärung.
 • OKEx funding rate history.
 • CREX24 app iOS.
 • Playstation Paypal Ausweis.
 • Holly Willoughby Bitcoin youtube.
 • Coldcard vs Ledger.
 • Coin Bureau mining.
 • Carta Veritas pignorabile.
 • Darkode Reborn url.
 • VPN Unlimited Lifetime Premium.
 • Smartbroker Wertpapier vom Handel ausgeschlossen.
 • Alternative Jobs für Notfallsanitäter.
 • Life cycle analysis of electric vehicles.
 • IE00B4L5Y983 Zusammensetzung.
 • Limit Geldautomat Sparkasse.
 • FSJ Kultur Paderborn.
 • Catamaran test Yachting World.
 • Sab Simplex Baby Stillen.
 • Swisha pengar till ICA Banken.
 • Was ist ein Kriptomat.
 • REWE Center Griesheim Aushilfe.
 • Capital Market Banc Auszahlung.
 • Ghetto definition English.
 • Olo html5.
 • Are you all very mean.
 • Commerzbank Investment Banking Gehalt.
 • Blockfolio trading experience.
 • AMD direct buy link.
 • Viking Line Club erbjudande.
 • Netcoins vs Newton.
 • Free Spins codes.